handshake
Lidmaatschapsvoorwaarden

Wie kan toegetreden lid worden van BZB-Fedafin?

Hoe toegetreden lidmaatschap beƫindigen?

Leden die aan bovengenoemde voorwaarden niet langer voldoen of die nalaten hun jaarlijks lidgeld te voldoen na daartoe te zijn aangemaand, verliezen van rechtswege de hoedanigheid van toegetreden lid. Elk toegetreden lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag dient bij gewoon schrijven of per email aan het bestuursorgaan ter kennis te worden gebracht, en impliceert voor het ontslagnemend lid automatisch het verlies van de ledenvoordelen evenals de stopzetting van eventuele mandaten namens BZB-Fedafin. Bij uittreding in de loop van het kalenderjaar blijft het lidgeld voor dat betrokken kalenderjaar verworven door BZB-Fedafin.