Lidmaatschapsvoorwaarden

Wie kan lid worden van BZB-Fedafin?

Hoe lidmaatschap beƫindigen?

Leden die hun jaarlijks lidgeld niet voldaan hebben voor de oproepingstermijn van de jaarvergadering, worden geacht ontslagnemend te zijn. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag dient bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis te worden gebracht, en impliceert voor het ontslagnemend lid automatisch het verlies van eventuele mandaten namens BZB-Fedafin.